About me

Degrees

DA, Marmara University Interior Architecture (Ongoing)
MA, Marmara University Interior Architecture, 2015
BDes, METU Industrial Design, 2010

Educational Practice (TA)

IM113 / Basics of Interior Design I (2013-2015)
IM114 / Basics of Interior Design II (2012-2015)
IM211 / Interior Design I (2012-2015)
IM254 / Design History I (2012-2014)
IM256 / Design Culture (2012-2014)
IM363 / Design and Behavior I (2013-2015)
IM364 / Design and Behavior II (2013-2015)
IM423 / Contemporary Trends in Interior Design I (2013-2015)
IM424 / Contemporary Trends in Interior Design II (2012-2015)
IM451 / Social Pscyhology (2013-2015)

Papers

* Karabatak, İ. and Soyupak, O. (2013) Malzemenin duygusu: Mühendislik odaklı bakış açısından tasarımcının kullanıcı odaklı bakış açısına I. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi 9-11 Ekim 2013, Selçuk Üniversitesi, Konya.
* Karabatak, İ. and Soyupak, O. (2013) ÖZGÜR, ÖZGÜN, ÖZNEL EĞİTİMİ: SANAT VE TASARIM 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu 3-7 Haziran 2013, Marmara Üniversitesi, İstanbul.